TRAPEZNI LIM TR 60/205/820

Visokoprofilisani lim, namenjen za pokrivanje velikih objekata sa velikim rasponom rožnjača i malim nagibima. Zbog svoje velike nosivosti koristi se kao noseći profil betonskih ploča ili kao deo slaganih, sendvič sistema.

Proizvodi se sa dripstop, specijalnom antikondenz membranom koja se lepi na unutrašnju stranu profila u samom procesu proizvodnje. Sa dripstop membranom materijal je sposoban da apsorbuje kapljice kondenza koje u toku dana isparavaju u vazduhu.

Tablice nosivosti:

TR-60 (krovni položaj)
TR-60 (plafonski položaj)
- za slagane sisteme -

Kategorija: