Crep lim

    Lim u obliku crepa CP28 je standardni profil koji se koristi većinom za pokrivanje stambenih objekata, privatnih kuća i poslovnih objekata. Crep ploča ima sve veću primenu u gradnji zbog izuzetnog estetskog izgleda, veoma male težine kojom se uveliko rasterećuje krovna konstrucija.

    Proizvodi se sa dripstop, specijalnom antikondenz membranom koja se lepi na unutrašnju stranu profila u samom procesu proizvodnje. Sa dripstop membranom materijal je sposoban da apsorbuje kapljice kondenza koje u toku dana isparavaju u vazduhu.

    Kategorija: