PROFILISANI LIMOVI

TRAPEZNI LIM TR 15 / 227

Namenjen je kao fasadni profil za oblaganje zidova a često se koristi za pokrivanje manjih krovova i nadstrešnica. Odlikuje se izuzetnim izgledom i velikom čvrstinom.

Detaljnije informacije

TRAPEZNI LIM TR 35 / 200

Najprodavaniji profil, namenjen je za pokrivanje i oblaganje komercijalnih i industrijskih objekata.

Detaljnije informacije

TRAPEZNI LIM TR 60 / 205

Visokoprofilisani lim, namenjen za pokrivanje velikih objekata sa velikim rasponom rožnjača i malim nagibima. Zbog svoje velike nosivosti koristi se kao noseći profil betonskih ploča ili kao deo slaganih, sendvič sistema.

Detaljnije informacije

TRAPEZNI LIM TR 18 / 150

Namenjen je za pokrivanje manjih komercijalnih i industrijskih krovova a veliku primenu je našao kao fasadni profil u oblaganju zidova.

Detaljnije informacije

TRAPEZNI LIM TR 5 / 52

Namenjen je za oblaganje zidova parapeta i garažnih vrata. Odlikuje se niskom profilacijom a izuzetnom čvrstoćom i lepim izgledom.

Detaljnije informacije