VISOKOPROFILISANI TRAPEZNI LIM TR 153 / 290 / 870

Tr 153 je najjači i najpopularniji krovni profil namenjen za:

  • Sisteme slaganih krovova (tr153+izolacija+pvc membrana)
  • Pokrivanje krovova sa velikim rasponima do 9m
  • Kao oplata za livenje betonskih ploča

U projektovanju i pokrivanju krova sa Tr 153 Prodanović, zbog ekonomičnosti profila i visoke nosivosti smanjeni su troškovi koštanja betonske i čelične konstrukcije.

Za projektante i proizvođače betonskih i čeličnih konstrukcija objekata imamo besplatan program za proračune nosivosti profila i raspona urađen po EU standardu EN 1993-1-3.

Osnovnu verziju programa možete preuzeti na sledećem linku: TR 153 – PRORAČUN
Profesionalnu verziju možete dobiti putem email-a, potrebno poslati zahtev na e-mail: office@prodanovic.rs.

Kategorija: