VISOKOPROFILISANI TRAPEZNI LIM TR 85 / 300 / 900

Tr 85 je ekonomičan visokoprofilisani lim namenjen za:

  • Sisteme slaganih krovova (tr85+izolacija+pvc membrana)
  • Pokrivanje krovova sa velikim rasponima do 8m
  • Kao oplata za livenje betonskih ploča

U projektovanju i pokrivanju krova sa Tr 85 Prodanović, zbog ekonomičnosti profila i visoke nosivosti smanjeni su troškovi koštanja betonske i čelične konstrukcije.

Za projektante i proizvođače betonskih i čeličnih konstrukcija objekata imamo besplatan program za proračune nosivosti profila i raspona urađen po EU standardu EN 1993-1-3.

Osnovnu verziju programa možete preuzeti na sledećem linku: TR 85 – PRORAČUN
Profesionalnu verziju možete dobiti putem email-a, potrebno poslati zahtev na e-mail: office@prodanovic.rs.

Kategorija: