TRAPEZNI LIM TR 60 / 205

Visokoprofilisani lim, namenjen za pokrivanje velikih objekata sa velikim rasponom rožnjača i malim nagibima. Zbog svoje velike nosivosti koristi se kao noseći profil betonskih ploča ili kao deo slaganih, sendvič sistema.

Proizvodi se sa dripstop, specijalnom antikondenz membranom koja se lepi na unutrašnju stranu profila u samom procesu proizvodnje. Sa dripstop membranom materijal je sposoban da apsorbuje kapljice kondenza koje u toku dana isparavaju u vazduhu.

Za projektante i proizvođače betonskih i čeličnih konstrukcija objekata imamo besplatan program za proračune nosivosti profila i raspona urađen po EU standardu EN 1993-1-3.

Osnovnu verziju programa možete preuzeti na sledećem linku: TR 60 – PRORAČUN
Profesionalnu verziju možete dobiti putem email-a, potrebno poslati zahtev na e-mail: office@prodanovic.rs.

Kategorija: